Dorsaalborden Grote of St Bavokerk

Dorsalen noordzijde hoogkoor Grote of St BavoKerk

Wapenbord noord02

 

Locatie
Grote of St. Bavokerk, Haarlem

Opdrachtgever
Grote of St. Bavokerk / Van Hoogevest Architecten

Periode
april – november 2020

Project
Restauratie van 46 geschilderde dorsaalborden in het Hoogkoor

 

Boven de koorbanken in het hoogkoor van de Grote of St Bavokerk bevinden zich in totaal 46 houten borden, waarvan er 31 beschilderd zijn met familiewapens, verwijzend naar leden van de Orde van het Gulden Vlies.
De wapens vinden hun oorsprong in de 16e-eeuw en zijn in de Franse tijd overschilderd geweest. Tegenwoordig kijken we naar de rond 1870-1875 opnieuw geschilderde wapenschilderingen, op veel borden aangebracht óver de oude verflagen.
De borden zijn gevat in een eenvoudige houten constructie die de afscheiding vormde met de kooromgang, bekroond met een kwartholle kooflijst en gedecoreerde kroonlijst.

De borden hebben door de jaren heen veel te verduren gehad. Waterschades hebben gezorgd voor breuken en insectenvraat en nadelige aanpassingen aan de constructie van de dorsalen hebben gezorgd voor schades in de houten borden. Ook hebben latere restauraties of onderhoudsbeurten blijvende problemen veroorzaakt aan de verflagen, waardoor de beschilderingen dof en vlekkerig waren.

De restauratie van de borden had een voornamelijk conserverend karakter, waarmee in eerste instantie gezorgd is dat het fysieke verval van de borden en beschilderingen is vertraagd. Vuil is verwijderd en verzwakte delen van het hout en beschadigingen aan de verflagen zijn hersteld door consolidatie en vullingen. Lacunes in de beschildering zijn na het vullen geretoucheerd. Maar de restauratiegeschiedenis van de borden en de keuzes die in het verleden zijn gemaakt, zijn nog steeds van dichtbij te zien en zijn geaccepteerd als onderdeel van de complexe historie van het hoogkoor.

Het project is uitgevoerd in samenwerking met Hinke Sigmond Conservering en Restauratie (Hilversum) en houtrestaurator Bruijs en Streep Restauratie (Haarlem).

Comments are closed.