Pastorie Beverwijk

Voormalige St. Agathapastorie
Augustini-schilderingen in de salon

 

 

Locatie
Voormalige St. Agathapastorie, Breestraat 101 Beverwijk

Opdrachtgever
Stadsherstel Amsterdam BV

Periode
September – december 2012

Project
Kleurhistorisch onderzoek op de beide verdiepingen van het pand

 

 

Het pand aan de Breestraat 101 in Beverwijk is gebouwd rond 1750 en is tot het begin van de 20e eeuw bewoond geweest door verschillende families. Als laatste heeft het huis vanaf ca. 1920 gefungeerd als pastorie voor de St. Agathakerk die achter het huis staat.
Het pand werd in 2012-2014 gerenoveerd door Stadsherstel Amsterdam BV. Hiervoor is een grootschalig kleuronderzoek uitgevoerd om de resten van historische afwerkingen in het (flink gestripte) interieur te documenteren. Een deel van dit onderzoek gebeurde in samenwerking met restaurator Judith Bohan.
Het onderzoek werd uitgevoerd door het maken van sonderingen en stratigrafiën. Hiermee werd de chronologische opbouw van historische verflagen aan het licht gebracht. Ter ondersteuning zijn er tevens verfmonsters genomen, waarmee met meer detail de in de stratigrafiën gevonden kleurlagen bestudeerd konden worden.
Het resultaat van het onderzoek was een opvallende hoeveelheid historische kleurlagen, die plaatselijk terug gingen tot de bouwfase van het pand. Ondanks dat er in het hele gebouw door verbouwingen en sloop door de eeuwen heen heel veel is verdwenen, werden er toch in elke ruimte kleurlagen aangetroffen die tezamen een bescheiden beeld vormden over het kleurgebruik tot en met de eerste decennia van de 20e eeuw. Zelf wanneer bijna alles in een historisch monument verwijderd is door sloop, is er altijd historisch materiaal te vinden.

Eén zaal waarvan altijd de decoratie bewaard gebleven was, is de salon met bijzondere 18e-eeuwse geschilderde behangsels door Jacobus Luberti Augustini, te zien in de afbeelding boven. Deze schilderingen zijn recent gerestaureerd.