Hijsluiken Nieuwe Bavo

 

Locatie
Kathedrale Basiliek St Bavo, Haarlem

Opdrachtgever
Stichting Kathedrale Basiliek St Bavo / Van Hoogevest Architecten

Periode
januari – maart 2018

Project
Restauratie van twee houten hijsluiken uit de westelijke torens

 

Onder de vierkante westtorens van de Katholieke Basiliek St. Bavo in Haarlem bevinden zich houten hijsluiken in het gewelf van de kerk. In de kerk zijn de luiken te zien, die op 21 meter hoogte vanaf de vloer een gat in het gewelf bedekken. De luiken zijn vermoedelijk gemaakt in het begin van de 20e-eeuw. Ondanks dat de luiken op deze grote afstand te zien zijn, zijn de luiken zeer gedetailleerd en prachtig gedecoreerd. In het midden van de luiken is een reliëf gesneden van het gezicht van de zon en de maan. Daarom heen zijn met transparante kleuren en bladgoud stralen, sterren en dierenriemtekens aangebracht.

De luiken waren zeer beschadigd. Ernstige waterschade had met name het hout van het Zonneluik in het verleden aangetast. Dit luik had daarom al veel eerdere restauraties gehad, maar deze waren op een vrij grove manier aangebracht. Het schuiven met de luiken had ook veel krassen veroorzaakt aan de beschildering en in het midden van de luiken waren gaten geboord.

De restauratie van de luiken was er op gericht de luiken weer sterk en stabiel te maken en vervolgens de storende schades aan het oppervlak te verbeteren. De luiken zijn uitgehaald en in een atelier behandeld. Voor de restauratie is een team samengesteld; houtrestaurator Inske Immink (Heemstede) heeft de structurele schades aangepakt en de gaten in het hout gevuld. Het vergulden en retoucheren van de schades in de beschildering en andere schades aan het oppervlak zijn vervolgens uitgevoerd door mij en collega-restaurator Karin van der Lem  (Amsterdam).

Sinds Goede Vrijdag 2018 zijn de luiken in hun gerestaureerde vorm weer te aanschouwen in de Nieuwe Bavo.